Akari Neo

Akari Neo

  • Chiều cao: 164 cm (65 in)
  • Cân nặng: 45 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Số đo ba vòng: 88-58-85
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 6 tháng 1 năm 1982
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Quốc tịch: Nhật Bản.

No videos found