Alexis Crystal

Alexis Crystal

  • Chiều cao: 160 cm (63 in)
  • Cân nặng: 46 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Số đo ba vòng: 95-60-95
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh 28 tháng 8 năm 1987
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Quốc tịch: Nhật Bản.

No videos found